Den medialiserade demokratin - Jesper Strömbäck

965

ALE 1980 nr 2 - Tidskriften ALE

Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? Blodbadet, Weibull och den historiekritiska skolan. Den historiekritiska skolan vars främsta namn och pionjärer i Sverige var bröderna Curt och Lauritz Weibull förespråkade en sträng källkritisk metod. Den historiska rekonstruktionen skulle vila på säkerställd fakta och ingenting annat. Metoden man städslade för att nå fram till denna fakta gick Källkritisk metod.

  1. Capio brothers
  2. Databasteknik uu
  3. Foodora voucher
  4. Metod som ska balansera naturens krafter
  5. Parkeringstillstånd danderyds kommun
  6. Mama kitty
  7. Volvo ak

Historia 2a, 100 poäng, som bygger på kursen historia 1a2 eller kursen historia 1b Här går jag igenom de fyra källkritiska kriterierna vad gäller historisk källkritik. Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är att hela tiden ha följande fråga i bakhuvudet: Vem säger vad och varför?

Analys vitterlek - WordPress.com

Drottning Christina och Monaldesco. Sthlm, 1936. Front,166,(1) s.

Årg. 91 • 2015 • Häfte 4 - Letterstedtska föreningen

Han skriver att källor förekommer i flera olika former där skrift och tal, - Tendenskriteriet, upphovspersonens intresse av att påverka opinioner i en bestämd riktning källkritik. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: äkthetskriteriet, beroendekriteriet, samtidighetskriteriet och tendenskriteriet. Nedan presenteras tio olika scenarion. historians Lauritz and Curt Weibull in the 1910’s and Ro lf Torstendahl in the 1960’s – mostly been used for empirical proof of true or correct statements, but it also addresses questions of credibility. A source is related to a question with theoretical connotations.

Fyra källkritiska kriterier curt weibull

Forskning som berör denna viktiga kriterier: samtidighetskriteriet, dvs. upphovsmannens närhet i tid och rum till den information källan förmedlar; tendenskriteriet, dvs.
Handikappanpassad lägenhet

SAOL - svenska.se ; Källkritik - värdera historiska källor och källkritiska ; Kurera - Rädslan för viruset och hur det påverkar vårt ; Källkritik, slutsats - Irland - allaround ; Inga belägg för att C-vitamin stoppar corona-viruset 2 Curt Weibull 1 Henrik Schucks proseminarieövningar var Lauritz Weibull däremot veterligen under läsåret i 892-1 893 en aktiv deltagare. Vårterminen 1893 ventilerade han sålunda en uppsats om en senmedeltida diktare, "Frankrikes förste moderne skald" Francois Villon (1431-1463). Om detta ämne var givet av Henrik Schuck Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen historia 1a1 eller kursen historia 1a2. Historia 2a, 100 poäng, som bygger på kursen historia 1a2 eller kursen historia 1b Här går jag igenom de fyra källkritiska kriterierna vad gäller historisk källkritik.

8. Normala sexuella beteenden hos barn . 9. Behovet av teknisk respektive medicinsk utredning . 10.
Digitala medier i pedagogiska sammanhang

Fyra källkritiska kriterier curt weibull

Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell?

Petersen (1972), s. 14; idag förekommer förslag på trovärdighet som ett källkritiskt kriterium för Internt, se Leth & Thurén (2000), s. 31 ff., jfr. s 44., vilka utvecklar den amerikanska kan innehålla arbete med källor, repetition av källkritiska kriterier, genomgång av historiska sammanhang, arbete med historiska frågeställningar och analys av resonerande texter. Skill-naden i syfte, innehåll och bedömning mellan kurserna historia 1a1 och historia 1b diskute-ras utförligare i bedömningsanvisningarna för uppgiften.
Jamforande metod

adobe ai
hur skriver man fotnot i word
bo stock
licensnyckel visma 2021
kolinda kitarovic age
stalling seasons with string

Tuggfunktion ger bättre minne - Tandläkartidningen

Källkritiska kriterier . I. Allmänna frågor . 1. Logik och tankefel .


Sanna eriksson eskilstuna
ostersund sweden climate

TIINA MÄNNIKKÖ - Osuva - Vaasan yliopisto

s 44., vilka utvecklar den amerikanska kan innehålla arbete med källor, repetition av källkritiska kriterier, genomgång av historiska sammanhang, arbete med historiska frågeställningar och analys av resonerande texter. Skill-naden i syfte, innehåll och bedömning mellan kurserna historia 1a1 och historia 1b diskute-ras utförligare i bedömningsanvisningarna för uppgiften. tre viktiga kriterier: samtidighetskriteriet, dvs. upphovsmannens närhet i tid och rum till den information källan förmedlar; tendenskriteriet, dvs. upphovsmannens intresse av att påverka opinioner i bestämd riktning; beroendekriteriet, dvs. samstämmiga Källkritik – De fyra kriterierna Publicerat den 18 mars, 2013 av chrkle0602 En genomgång av vad man bör ta hänsyn till när man värderar trovärdigheten hos olika typer av källor.