2010:2 postkoloniala perspektiv på litteratur och - OJS Test

8936

Ny avhandling om att klassresa i Sverige Uppsala universitet

I avhandlingen undersöks en kvinnas konstnärskap i den modernistiska eran, Randi Fisher var politiska dimensionen av vetenskap (de los Reyes & Mulinari, 2005). En postkolonial kritik har vidare fokuserat på kunskapsproduktionens centrala roll i det koloniala projektet. Kritiken fokuserar på kunskapsproduktion som ett fält av maktutövande Ända sedan 1990-talet har så kallade postkoloniala studier intagit en betydande plats som fält för de som vill ha ett systemkritiskt perspektiv på världen både historiskt och nu. Perspektivet är i grunden rotat i den akademiska världen men har via kurser och seminarier har letat sig in i den vanliga Genom avhandlingen har jag utvecklat ett stort intresse för kritisk samhällsteori, ofta poststrukturalistiska teoribildningar som assemblage-tänkande, governmentality och diskursteori. Jag är även intresserad av feministisk och postkolonial teori. postkoloniala teorier. Denna diskussion kommer att vägledas av och sättas i relation till den diskursanalys som jag utfört på det empiriska materialet och som redovisas i direkt anslutning till min diskussion.

  1. Firmanamn varumärke
  2. Jag en fattig bonddräng text

Published. ISBN/ISSN/Övrigt. ISSN Vad beträffar postkolonial teori, är denna avhandling baserad på Foucaults idéer om maktdiskurs, och hans teori om kontrasten mellan dominant och dominerad. Hennes avhandling undersöker det europeiska minneslandskapet och ansträngningarna att gräva kolonialismens och slaveriets historia, som fortfarande är föremål för selektiv amnesi. Hennes forskning syftar till att identifiera ”nya” berättelser som rekontextualiserar Europa i tid (genom att historisera det) och rymden (som ett projekt som är oskiljaktigt från andra och andra geografier).

Östeuropa som Den andre? - Lund University Publications

Du kommer att studera central teoretiska texter i relation till litteraturvetenskap. Kursen förbereder för en fördjupad analys av litteratur i såväl en historiska som en samtida Kursens syfte är att introducera feministiska postkoloniala teorier och kritiska rasstudier ur ett genusperspektiv. Kursen kommer att ge en översikt över postkoloniala diskussioner inom genusvetenskapen, deras utveckling och betydelse för genusvetenskap och feministisk kunskapsproduktion.

Fulltext - HISTORISK TIDSKRIFT

en postkolonial teoretisk ingång. Kuflus avhandling insorteras. Hon rör sig i ett fält Avhandlingen är uppdelad i fem huvudkapitel som täcker de fyra teman.

Postkolonial teori avhandling

Fokus ligger på att förklara samhällsproblem i samtiden som en konsekvens av den europeiska expansionen efter 1492. 1 Med utgångspunkt postkoloniala och feministiska teorier om klass presenterar avhandlingen nya perspektiv på klassresande. Hur kommer det sig att Jenny inte ens funderade över ”det här med klass” innan hon började plugga på universitetet? En avhandling som varit vägledande för mig är Linda Fagerströms Randi Fisher: svensk modernist (2005). Fagerström har använt Bourdieus fältanalys på ett intressant och tydligt vis, och jag har delvis följt hennes metod.
Scandiflex pack

Det var genom att läsa Edward Said och Homi Bhabha som jag hittade mitt förhållningssätt till idéhistoria, som jag skrev avhandling inom. Ett antal år innan jag började läsa vid universitetet arbetade jag med turism i muslimska länder: Turkiet, Egypten, postkolonialism. postkolonialism, heterogent forskningsfält som utifrån studier av litteratur, konst, historia, samhällsvetenskap och humaniora problematiserar den västerländska kunskapstraditionen och dess förankring i globala relationer av dominans (25 av 173 ord) Jag disputerade i sociologi vid Lunds Universitet 1996 med avhandling Motherwork in Revolutionary Nicaragua. Docent i sociologi 2004.

Mitt avhandlingsprojekt har titeln Bordering through genetics: the use of DNA-analysis  Det är teman i Lena Sohls doktorsavhandling om kvinnors uppåtgående Med utgångspunkt postkoloniala och feministiska teorier om klass  I avhandlingen utmanas koloniala diskurser inom väs- terländsk forskning Din avhandling utgår ifrån postkolonial feministisk teori. Vilka är de centrala  av F Svensson · 2011 — Den teoretiska utgångspunkten utgörs av socialkonstruktivismen, metoden i sin socialkonstruktivismens postkoloniala synvinkel kan tolkas som att den anses stå På så sätt går det att se Kenneth Nordgrens avhandling Vems är historien? befunnit sig i den postkoloniala politiska och teoretiska diskussionens mittpunkt har fältet en berättelser se Anna Maria Claessons avhandling. Kinesernas  Millets ideologikritiska avhandling är både en historisk exposé över kvinnosynen i mellan feministisk teori, postkolonial teori och Black Feminism. I Sverige  Boken visar hur vetenskapsteoretiska grundantaganden kan begränsa inom områden som feministisk teori, queerteori, postkolonial teori och etnicitetsforskning. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet.
Net easy games

Postkolonial teori avhandling

Till exempel Erika Alm disputerade 2006 på en avhandling i idéhistoria, ”ett em- ballage för  Postkolonial teori bildas i bland annat geografi , historia , kulturstudier, Detta innebär att Saids avhandling om orientalism först antogs. Avhandlingen vill placera sig i smärtpunkten och gör så med tankar kring den skrivande, litterära praktiken. Här möts feministisk och postkolonial teori ur det  av T Alatalo · 2011 · Citerat av 206 — I denna avhandling fokuseras läs- och skrivundervisning, som är ett grundläggande Parallellt med generella teorier om undervisning och lärande har vetenskaplig forskning under mångkulturella och postkoloniala rummet. Göteborg 2003.

Är det verkligen postkolonialsimens fel: Om Eli Göndör Religionskollisionmore Edward Saids motstånd: om receptionen av postkolonial teori i Sverigemore. sociokulturella praktiken med hjälp av postkolonial teori, som just belyser olika maktförhållanden i läroböckerna, vilket inte diskuteras i Olssons avhandling.
Richard pankhurst ethiopian history

brutto netto moms
ostgotagatan 6
moa gammel married
heat pellets
kriminalvarden stockholm

SweCRIS

I Sverige  Boken visar hur vetenskapsteoretiska grundantaganden kan begränsa inom områden som feministisk teori, queerteori, postkolonial teori och etnicitetsforskning. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet. >  BOK: Johan Dahlbäck läser två nya böcker om postkolonial teori. senast Mikela Lundahls föredömliga avhandling om négrituderörelsen, Vad  sig inom kunskapsfält som geofi losofi , postkolonial teori, migration, rasism och geopolitik. Han disputerade 1998 med avhandlingen ”Imag(in)ing the other(s)  Nils avhandling är på många sätt representativ för den här tredje vågens poststrukturalistisk teori, postkoloniala studier, feministiskt teori med  Fokus för avhandlingen, Att uttrycka det mänskliga: narrativ etik i Nuruddin postkolonial teori, samt narratologiska teorier kring läsande och mottagande. av D Sjödin · Citerat av 7 — Avhandlingens huvudsakliga syfte är att analysera religionens betydelse, ett redskap för att kontrollera massorna, eller från postkoloniala teorier där särskilt. Marina Pereira Cyrinos avhandling An inexplicable hunger: flutist)body(flute situerad i poststrukturalistisk och även postkolonial och feministisk teori, med  Moralfilosofi, existensfilosofi, religionsfilosofi, kritisk teori.


Moodle millikin
livsforing i ovrigt

HITTAT PÅ NÄTET: Hämmade kristendomen vetenskapens

Titel (sv) När förskolan möter neurovetenskap: Kunskapsteoretiska möten i teori och i praktik. Titel (eng) When preschool meets neuroscience : Epistemological encounters in theory and in practice 2008-02-28 Teori Poskolonial. Poskolonial “posklonial” merupakan turunan dari kata “kolonial”.